Konkurs Wędkarski

 

Międzyszkolny konkurs

 plastyczno-wędkarski

pt. „CZYSTE WODY- ZDROWE RYBY”

 

 

 

 

 

 

                 Szkoła Podstawowa im. bł. ks. F. Drzewieckiego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Warząchewce Polskiej wspólnie z Kołem Wędkarskim nr 128 ''Terenowe" we Włocławku zaprasza  uczniów szkół SPSK do wzięcia udziału w Międzyszkolnym konkursie plastycznym pt. „Czyste wody - zdrowe ryby”. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na piękno sportu wędkarskiego, ochronę środowiska naturalnego, czystość naszych wód i ochrona rybostanu oraz na możliwość spędzenia wolnego czasu na łonie natury.

Wymagania dot. prac konkursowych:

  • mogą  być wykonane dowolną techniką (pastele, wydzieranki, kolaż, itp.),
  • minimalny format prac A4, maksymalny format A3,
  • na odwrocie dane autora: imię, nazwisko, klasa.

Kategorie wiekowe:

- Kategoria I – grupy przedszkolne

- Kategoria II – kl. I-III

- Kategoria III – kl. IV-VIII

GWARANTUJEMY ATRAKCYJNE NAGRODY!!

TERMIN SKŁADANIA PRAC:  do 15.11.2023r.                                   p. Ewa Zielińska

Prace wysyłamy na adres:

Szkoła Podstawowa SPSK

Ul. Wspólna 1

WARZĄCHEWKA POLSKA

87-800 Włocławek

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSKU

 PLASTYCZNO-WĘDKARSKIEGO

PT. „CZYSTE WODY-ZDROWE RYBY”

  1. ORGANIZATOR:

Organizatorami konkursu są:

- Polski Związek Wędkarski - Koło 128 „Terenowe” we Włocławku

- Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Franciszka Drzewieckiego SPSK, Warząchewce Polskiej

2. TERMINY:

- Termin składania prac – 15.11. 2023r.

- Finał Konkursu i wręczenie nagród - 21.11.2023r.

3. TECHNIKA PRAC:

- Dowolna (pastele, wydzieranki, kolaż, itp.)

4. ROZMIAR PRAC:

Format min. - A4, max - A3

6. OPIS PRAC:

Prace na odwrocie należy opisać:

- imię i nazwisko autora,

- wiek, klasa

7. KATEGORIE WIEKOWE:

- Kategoria I – Grupy przedszkolne,

- Kategoria II – kl. I-III,

- Kategoria III – kl. IV-VIII,

8. NAGRODY:

Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane JURY i w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.

Organizator zastrzega sobie prawo ekspozycji prac nominowanych, wyróżnionych i nagrodzonych. Sponsorem nagród jest Koło Wędkarskie 128 „Terenowe”we Włocławku.