Skład Zarządu

ZARZĄD KOŁA

 Prezes

Wojciech Napiórkowski

tel.:697-033-215

 

Wiceprezes

Andrzej Andrychowski

tel.: 605-532-645

 

Sekretarz

Tomasz Zasada

tel.: 729-711-765

 

Skarbnik

Zbigniew Ciechalski

tel.: 728-231-271

 

Gospodarz koła

Bartłomiej Zasada

tel.: 608-595-622

 

Członek zarządu

Maciejewski Włodzimierz

tel,;602-521-027

 

Członek zarządu

Zygmunt Szymański

tel.: 663-206-401

 

Członek zarządu

Wojciech Budzyński

tel.: 504-858-322

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

Przemysław Rzeczkowski

tel.: 792-801-485

 

Sekretarz

Mirosław Kubajka

tel.: 793-335-992

 

Członek

Henryk Zieliński

tel.: 782-248-619

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

 

Przewodniczący

Zieliński Zygmunt

tel.; 696-147-711

 

Członek

Bartłomiej Zasada

tel.: 608-595-622

 

Członek

Jarosław Mazurek

tel;, 535-929-230

Rzecznik Dyscyplinarny

Andrzej Grzybek

tel.: 696-957-070