Regulamin zawodów z cyklu Wędkarz Roku 2020

Regulamin zawodów z cyklu Wędkarz Roku 2020 

          Koła  Terenowego PZW Nr.128 we Włocławku.

  1. W zawodach o tytuł Wędkarza Roku 2020 mogą brać udział tylko członkowie Koła Terenowego Nr.128 we  Włocławku.
  2. Do klasyfikacji końcowej zaliczone będą zawody oznaczone jako WR  w harmonogramie zawodów wędkarskich koła na rok 2020.
  3. Do punktacji zostaną wybrane najlepsze miejsca zajęte w zawodach:

- ilość zawodów pomniejszone o najgorszy  wynik zawodnika, tzn.  jeżeli

  zostanie rozegranych 9 zawodów zaliczone zostanie 8 najlepszych    wyników zawodnika.

4.Punktacja zawodów będzie liczona w/g następującego wzoru:

- za pierwsze miejsce w zawodach 1 pkt, drugie 2pkt itd. aż do 20 miejsca,

- za zajęte miejsce powyżej 20 lub nie złowienie żadnej ryby zawodnik otrzyma 21 pkt,

- za brak udziału w zawodach zawodnik otrzyma 25 pkt.

     5.  Zwycięzcą cyklu zawodów oraz tytuł Wędkarza Roku 2020 zostanie 

            zawodnik który zgromadzi najmniejszą ilość punktów.

6. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez kilku

zawodników o przyznaniu tytułu zadecyduje większa ilość zajętych lepszych miejsc w cyklu zawodów.

7. Nagrody dla zwycięzcy zawodów:

- trzech najlepszych zawodników otrzyma okolicznościowe statuetki oraz:

- I   miejsce tytuł Wędkarza Roku 2020 Koła Terenowego Nr. 128,

                         bon towarowy o wartości  300zł,

 - II   miejsce  bon towarowy o wartości  200 zł,

 - III  miejsce  bon towarowy o wartości  100 zł.

8. Z punktacji  ogólnej odliczone zostaną dwa najgorsze wyniki zawodnika z rozegranych zawodach w 2020roku

      9Wszelkie zmiany postanowień niniejszego regulaminu wymagają

            zatwierdzenia w formie uchwały Zarządu Koła.

 

Regulamin przyjęty uchwałą Zarządu Koła