Walne Zebranie Sprawozdawcze

                W dniu 09.02.2020r. o godz 10.15 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze naszeko koła. Po przywitaniu wszystkich uczestników, oraz wyboru komisji, przewodniczacy zebrania kol. Maciejewski Włodzimierz poprowadził zebranie zgodnie z przyjętym jednogłośnie harmonogramem. Po odczytaniu sprawozdań za rok  ubiegły przez prezesa koła kol. Napiórkowskiego Wojciecha,  oraz przewodniczących odpowiednich komisji, przegłosowano preliminarz budzetowy na rok przyszły.

                 Prezes Koła  Wojciech Napiórkowski wręczył nagrody za klasyfikacje Wędkarz Roku 2019 , oraz udekorował odznaczeniami członków naszego koła;

        Klasyfikacja WĘDKARZ ROKU 2019:

                                     - I         miejsce    kol.  Kubajka Mirosław

                                    - II        miejsce     kol. Mazurek Jarosław

                                    - III       miejsce    kol. Budzyński Wojciech,

    Złotą odznakę otrzymał kol. Zieliński Zygmunt, natomiast Złotą Z Wieńcami kol. Grzybek Andrzej.

           Specjalną nagrodę otrzymał sędzia kol. Szymański Zygmunt za wielokrotne sędziowanie zawodów wędkarskich w 2019 roku.

                 Następnym tematem było omówienie terminów zawodów w roku bieżącym, oraz rozpocząła się dyskusja na temety związane z wędkarstwem w naszym okręgu. Głosy w dyskusji zabrało w sumie 15 osób. Omówiono głównie punkt dotyczący wędkowania w porze nocnej z łodzi oraz punktacji w klasyfikacji Wędkarz Roku 2020 w naszym kole.

                 Uczestnicy zebrania przegłosowali dwa wnioski:

                - do Zarządu Głównego o likwidację zapisu dotyczącą zakazu łowienia w porze

                   nocnej z łodzi.

                - do Zarządu Koła o zmniejszenie do sześciu zawodów zakwalifikowanych do

                    klasyfikacji Wędkarz Roku 2020.

  Dziękując za uwagę oraz życząc lepszych połowów w roku bierzącym przewodniczący zebrania ogłosił zakończenie.