I Tura „MISTRZOSTW KOŁA 2017” Jezioro Wikaryjskie 07.05.2017r.